Over het symposium 2017

See what you can't sea

Dit jaar wordt er vanuit de studievereniging van scheepsbouwkunde UNFC op donderdag 18 mei 2017 een symposium georganiseerd voor alle studenten van de opleiding Maritieme Techniek. Hierbij worden studenten, externen en bedrijven uitgenodigd om dit bij te wonen. Door verschillende lezingen enthousiasmeren en inspireren wij u voor diverse onderwerpen in de maritieme wereld. Dit evenement wordt altijd drukbezocht en erg leuk gevonden. Deze dag zal bestaan uit lezingen, een verzorgde lunch en tot slot zal er een informatieve borrel zijn.

Het thema dit jaar is "See what you can’t sea". Wij richten ons op alle niet zó zichtbare onderwerpen in de maritieme wereld. Dit zal gaan over diverse onderwerpen onder het zichtvlak.

Sprekers